CAMPEONATO EUROPEO KYOKUSHIN / EUROPEAN CHAMPIONSHIP

///////////////////////

Europeo Kyokushin 01.jpg
Europeo Kyokushin 01.jpg

Europeo Kyokushin 02.jpg
Europeo Kyokushin 02.jpg

Europeo Kyokushin 38.jpg
Europeo Kyokushin 38.jpg

Europeo Kyokushin 01.jpg
Europeo Kyokushin 01.jpg

1/38